Điều khoản thành viên

Quý Khách sử dụng mọi dịch vụ trên website phuquytravel.vn cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

1. Độ tuổi: Quý Khách phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt dịch vụ trên trang web.

2. Thanh toán: Quý Khách có thể thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng.

3. Xác nhận thông tin đặt dịch vụ:  Những thông tin đặt dịch vụ sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gửi email cho Quý Khách để xác nhận thông tin đặt dịch vụ.

4. Thông tin xác nhận lần cuối cùng:  Chính xác là lúc Quý Khách đã thực hiện thanh toán tiền cọc đặt dịch vụ. Ngược lại, việc đặt dịch vụ của Quý Khách có thể bị hủy bỏ nếu Quý Khách không thực hiện thanh toán trong thời gian quy định theo thỏa thuận với nhân viên bán hàng. Chúng tôi không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt phòng nào cho đến khi chúng tôi gửi thông báo xác nhận lần cuối.

5. Thực hiện thay đổi cho thông tin đặt dịch vụ:  Nếu Quý Khách muốn thay đổi thông tin đặt dịch vụ, vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng qua số điện thoại 03.255.255.13. Chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ Quý Khách một cách tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện. Xin xem những thông tin ghi chú sau:

– Những dịch vụ đặt tại một số nhà cung cấp dịch vụ khác, trong một thời điểm cụ thể, hoặc những loại dịch vụ được đặt ở dạng đảm bảo là không thể hủy hoặc thay đổi, và những thông tin này được thể hiện trên website hoặc chi tiết dịch vụ của nhà cung cấp.

–  Nếu việc thực hiện hủy dịch vụ không thành công hoặc Quý Khách không sử dụng dịch vụ đúng thời hạn so với đơn hàng, Quý Khách sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn hàng đó.

6. Thông tin trang web: Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên trang web, tuy nhiên xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa từ nhà cung cấp dịch vụ, do đó chúng tôi không đảm bảo được những tất cả thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang web (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

7. Trách nhiệm: Những quy định hay giới hạn được miễn trừ: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc khoản phí nào (bao gồm những nguyên nhân sau: sự bất cẩn gây hậu quả trực tiếp hay gián tiếp gây ra) được phát sinh từ trang web chúng tôi liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ được thực hiện trên trang này.

8. Mức độ công bằng: Chúng tôi luôn mong muốn giải quyết những đề xuất hoặc thắc mắc một cách nhanh chóng và công bằng nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Phận Hỗ Trợ, Chăm Sóc Khách Hàng – Phú Quý – Bình Thuận hoặc điện thoại  03.255.255.13

9. Bản quyền: Những hình ảnh và nội dung trên phuquytravel.vn là không được phép sao chép hoặc được sử dụng lại với bất kỳ phiên bản nào khác mà chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi.